Haqqımızda

Biz kimik
Haqqımızda

Biz kimik

Azərbaycanın müasir innovasiya məkanına çevrilməsi, rəqəmsallaşma və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, informasiya təhlükəsizliyinin inkişafı kibertəhlükəsizlik sahəsindəki fəaliyyətlərin genişlənməsini şərtləndirir. 

Dövlət və özəl sektorda fəaliyyət göstərən ictimai əhəmiyyətli infrastrukturlarda ciddi təhlükəsizlik boşluqları və onların aradan qaldırılmasına imkan verəcək mütəxəssislərin azlığı nəzərə çarpır. 

Bu problemlərin aradan qaldırılması, ölkədə kibertəhlükəsizlik mühitinin yaradılması və mərkəzləşmiş davamlı fəaliyyətlərin icrası məqsədilə, kibertəhlükəsizlik sahəsindəki ehtiyacları və beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasını yaratdıq. 

19 aprel 2022-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınmış Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası kibertəhlükəsizlik və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin, şirkət və təşkilatların vahid platforması, gələcəyə təhlükəsiz baxışın təminatçısıdır.

AKTA olaraq kibertəhlükəsizlik sahəsində uyğun təşkilatları və şəxsləri Assosiasiyada “dəmir yumruq” kimi birləşdirib ölkəmizdə kibertəhlükəsizlik mühitini gücləndirməkdir.

Dəyərlərimiz

Nəticəyönümlü – Öz fəaliyyətində peşəkar formada hədəflərə yönəlmək, yalnız “işi görmək” deyil, “konkret nəticə” prinsipi ilə işləmək

Komanda işi – Müvafiq sahədə ixtisaslaşmış yerli və xarici şəxslər, təşkilatlarla əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq etmək. Müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində vahid dəyər və məqsədlər üçün birgə əməkdaşlıq etmək

Davamlı Öyrənmə və Təkmilləşdirmə – Ölkədə kibercinayətkarlığın qarşısını almaqda dəstək olmaq, əməkdaşların, könüllülərin bilik və bacarıqlarını daim inkişaf etdirmələrini, özlərini təkmilləşdirmələrini təşviq etmək

Çevik və məsuliyyətli – Üzvlərimiz, tərəfdaşlarımız və müraciət edən hər kəsə çevik və həssas üsullarla yardım etmək, hər bir detala məsuliyyətlə yanaşmaq

Düzgünlük – Özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə təsir etməsinə yol verməmək və qanunsuz müdaxilə cəhdlərinin qarşısını almaq. Öz vəzifə funksiyalarını yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən düzgün olmaq

Şəffaflıq – İşin keyfiyyətinin artırılması, komanda ruhu və yüksək nəticələrin əldə edilməsi məqsədi ilə açıq ünsiyyəti təşviq etmək

Məqsədimiz

Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik sahəsindəki mövcud problemlərin aradan qaldırılması, beynəlxalq təcrübəyə uyğun inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi və bu sahədə fəaliyyət göstərəcək milli kadr potensialının hazırlanması işi Assosiasiyanın öz prioritet məqsədlərini formalaşdırmasını şərtləndirir. 

Assosiasiya əsas məqsədləri olaraq müəyyən edir:

 • Ölkədə kibertəhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi
 • Kibertəhlükəsizliyin təmin və əlaqədar layihə və proqramların təşkili
 • Sahənin inkişafı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməsi
 • Milli, elmi-texniki və kadr potensialının gücləndirilməsi
 • Ölkədaxili, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi
 • İxtisaslaşmış yerli və xarici fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
 • Kiber-maarifləndirmə və kibertəhlükəsizlik mədəniyyətinin təşviqi
 • İnformasiya cəmiyyətinin inkişafına dəstək
 • Kibermühitdə ölkə reytinqini gücləndirilməsinə dəstək
 • Kiberfəzada ölkə maraqlarının qorunmasına dəstək

Hədəflərimiz

Assosiasiya müəyyən etdiyi məqsədlər çərçivəsində səmərəli və məhsuldar fəaliyyəti təmin etmək, aparılan işlərin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və bu sahədə inklüziv inkişafı həyata keçirmək məqsədilə strateji hədəflərini müəyyən edir.

 • Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik və İT sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət və təşkilatlarının strateji inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək;
 • Kibertəhlükəsizlik üzrə təhsil proqramlarının hazırlanmasını və mütəxəssislərin yetişdirilməsini təmin etmək;
 • Azərbaycan İT və kiber təhlükəsizlik təşkilatlarının beynəlxalq sferada təmsilçiliyini həyata keçirən platformaya çevrilmək; 

Etik davranış kodeksi

AKTA əməkdaşları və üzvlər öz fəaliyyətində korporativ dəyərləri və etik normalara əməl etməli, fəaliyyətində səmərəliliyi və şəffaflığı artırmalı və digər əməkdaşlara nümunə olmalıdır.

 • Əməkdaşlıq etdiyimiz bütün fərdlərə və icmalara hörmətlə yanaşırıq
 • Qərarlarımıza və onların nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyırıq və bunu qarşı tərəfdən gözləyirik
 • Qanuni orqan tərəfindən açıqlama tələb olunmadığı təqdirdə, fəaliyyətlər zamanı əldə edilən məlumatların məxfiliyini qorumaq, bu cür məlumatları şəxsi mənfəət üçün istifadə etməmək və ya uyğun olmayan tərəflərə verməmək
 • Vəzifələrin icrası zamanı Assosiasiyanın və üzvlərinin adına xələl gətirə biləcək, habelə nüfuzunu aşağı sala biləcək hərəkətlərə yol verməmək
 • Birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və ya tabeliyində olan şəxslərə münasibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli olmaq
 • Vəzifəsini yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən qərəzsiz olmaq və bu zaman irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, yaşına, sosial mənşəyinə, əmlak vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətinə görə hər hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına yol verməmək
 • Münasibətlərdə faktiki və ya görünən maraq toqquşmalarını lazımi şəkildə idarə etmək, maraqların toqquşmasından qaçınmaq
 • Qeyri-kommersiya sahəsinin hesabatlılığını, şəffaflığını, etik davranışını və effektivliyini artırmaq
 • Assosiasiya üzvünün və əməkdaşların “Etik davranış kodeksi”nə uyğunluğu onun özü, birbaşa və ya yuxarı rəhbəri tərəfindən təhlil edilir.
 • Etik davranış qaydalarının pozulması Assosiasiya üzvünün və əməkdaşların intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün əsasdır.

İdarəetmə orqanları

Assosiasiyanın idarəetmə orqanlarına aşağıdakılar daxildir:

 • Ümumi Yığıncaq (Assosiasiyanın ali idarəetmə orqanı)
 • İdarə Heyəti (Assosiasiyanın kollegial icra orqanı)
 • Nəzarət-təftiş komissiyası

Rəhbərlik

Assosiasiyanın İdarə Heyətinə və cari fəaliyyətinə Ümumi Yığıncaq tərəfindən 4 (dörd) il müddətinə seçilən sədr rəhbərlik edir.

Assosiasiyanın İdarə Heyətinin sədri: h.ü.f.d. Balacanov Elvin Paşa oğlu

https://akta.az/M0/3/2023/03/images/20230317_111414_1679037254_9ed94b6c77.jpg

      Təhsil:

 • 2006 - 2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində Prezident təqaüdçüsü kimi bakalavr təhsili alaraq təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2011 - 2012-ci illərdə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Leeds Universitetində “Beynəlxalq və Avropa İnsan Hüquqları” ixtisası üzrə magistr təhsili alıb.
 • 2014 - 2017-ci illərdə Leeds Universitetində "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” təqaüdçüsü kimi hüquq sahəsi üzrə doktorantura (PhD) pilləsində təhsil alıb. “Azərbaycan Respublikasında kibercinayətlərlə mübarizə və bu sahədə Birləşmiş Krallıq təcrübəsi” adlı elmi işini müdafiə edərək fəlsəfə doktoru (PhD) elmi dərəcəsi əldə edib.
 • 2021-ci ilin sentyabr ayından etibarən Bakı Dövlət Universitetinin elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır. “Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinə təhdid yaradan əməllərin kriminallaşdırılması” mövzusu üzrə elmi tədqiqat aparır.

 

       Peşə fəaliyyəti:

 • 2012-2014-cü və 2017-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində çalışıb.
 • 2019-2020-ci illərdə “Cybero - Kibertəhlükəsizlik və proqramlaşdırma üzrə təlim mərkəzində” təlimçi kimi “Kiberhüquq” mövzusu üzrə təlimlər həyata keçirib.
 • 2018-ci ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin ingilis dili bölməsində, habelə kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə digər müvafiq ali təhsil müəssisələrində mühazirəçi-müəllim kimi müxtəlif fənnlərin tədrisini həyata keçirir.
 • 2022-ci ilin iyul ayından etibarən “Cyberpoint” şirkətinin direktor müavini vəzifəsində çalışır.

 

Kibertəhlükəsizliyin təmin olunması və kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə sahələri üzrə bir sıra elmi məqalə və tezislərin müəllifi olmaqla yanaşı adıçəkilən sahələr, habelə kiberhüquq, informasiya təhlükəsizliyi, kiberkriminalistika, kiberkriminologiya və s. sahələr üzrə müxtəlif nüfuzlu təşkilatlar və universitetlər tərəfindən təşkil olunmuş 60-dən çox konfrans, seminar, təlim və proqramlarda iştirak edib. Eyni zamanda, adıçəkilən sahələr üzrə normativ hüquqi akt layihələrinin, o cümlədən proqram, strategiya planların hazırlanmasında yaxından iştirak edir.