İnformasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair ölkənin ilk strategiyası qəbul olunub