AKTA və “ÖzünÖyrən” tərəfindən ”İnformasiya təhlükəsizliyi” ixtisas proqramı üzrə nümunəvi fənn sillabusları hazırlanaraq universitetlərə təqdim olunub