Ölkəmizin İKT sektoru üçün yeni güzəştlər təsdiq edilmişdir