Kibertəhlükəsizlik üzrə beynəlxalq indeksdə Azərbaycan Respublikasının mövqeyi 34 pillə irəliləyərək 86-cı yerdən 52 yerə qalxmışdır