KOBİA aparatı, KOBİA İctimai Şura, “Mont”, “Denetik”, “Kiberplatforma”, “Arksoft”, KATV, Defscope, MUK kimi qurum və şirkətlər ilə bir sıra görüşlər keçirildi