AKTA xanımların İKT bacarıqlarının inkişafına dəstək verir.