“Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq aspektlər” adlı seminar keçirilib