Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu ilə şəbəkələşmə tədbiri keçirilib