Kibertəhükəsizliyin həm mülki həyatda, həm də hərbi sahədə olan önəmi nədir?