19 aprel 2022-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınmış Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası kibertəhlükəsizlik və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən ekspert, şirkət və təşkilatların vahid platformasıdır.

Assosiasiyanın əsas məqsədləri

Assosiasiyanın əsas məqsədlərini ölkədə kibertəhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi, kibertəhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində (bundan sonra – müvafiq sahə) həyata keçirilən tədbirlərin əlaqələndirilməsinə və müvafiq sahənin inkişafına dəstəyin verilməsi təşkil edir.

Assosiasiyanın fəaliyyət istiqamətləri

  • kibertəhlükəsizliyin təmini ilə əlaqədar müvafiq layihə və proqramların hazırlanması və dəstəklənməsində iştirak etmək;
  • müvafiq sahənin inkişafı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmək, təkliflərin işlənib hazırlanmasında və tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
  • müvafiq sahədə milli, elmi-texniki və kadr potensialının gücləndirilməsinə dəstək vermək;
  • müvafiq sahədə ölkədaxili, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dəstək vermək;
  • müvafiq sahədə ixtisaslaşmış yerli və xarici fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin etmək, onları könüllülük və qarşılıqlı razılıq prinsipləri əsasında birləşdirmək;
  • müvafiq sahədə maarifləndirmə və məlumatlandırmanı həyata keçirmək və bu sahədə fəaliyyətin həyata keçirilməsində iştirak etmək, ölkədə kibertəhlükəsizlik mədəniyyətinin inkişafına dəstək vermək;
  • informasiya cəmiyyətinin inkişafına dəstək vermək.

© Bütün hüquqlar qorunur 2022 - 2024