Haqqımızda

Dəyərlər və etik davranış


Assosiasiyanın dəyərləri

Nəticəyönümlü – Öz fəaliyyətində peşəkar formada hədəflərə yönəlmək, yalnız “işi görmək” deyil, “konkret nəticə” prinsipi ilə işləmək

Komanda işi – Müvafiq sahədə ixtisaslaşmış yerli və xarici şəxslər, təşkilatlarla əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq etmək. Müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində vahid dəyər və məqsədlər üçün birgə əməkdaşlıq etmək

Davamlı Öyrənmə və Təkmilləşdirmə – Ölkədə kibercinayətkarlığın qarşısını almaqda dəstək olmaq, əməkdaşların, könüllülərin bilik və bacarıqlarını daim inkişaf etdirmələrini, özlərini təkmilləşdirmələrini təşviq etmək

Çevik və məsuliyyətli –– Üzvlərimiz, tərəfdaşlarımız və müraciət edən hər kəsə çevik və həssas üsullarla yardım etmək, hər bir detala məsuliyyətlə yanaşmaq

Şəffaflıq – İşin keyfiyyətinin artırılması, komanda ruhu və yüksək nəticələrin əldə edilməsi məqsədi ilə açıq ünsiyyəti təşviq etmək


Etik davranış normaları

AKTA əməkdaşları və üzvlər öz fəaliyyətində korporativ dəyərlərə və aşağıdakı etik davranış normalarına əməl etməli, fəaliyyətində səmərəliliyi və şəffaflığı artırmalı və digər əməkdaşlara nümunə olmalıdır.

  • Əməkdaşlıq etdiyimiz bütün subyektlərə hörmətlə yanaşmaq;
  • Qərarlarımıza və onların nəticələrinə görə məsuliyyət daşımaq;
  • Qanunvericiliyə uyğun olaraq açıqlama tələb olunmadığı təqdirdə, fəaliyyət zamanı əldə edilən məlumatların konfidensiallığını qorumaq, bu cür məlumatları şəxsi məqsədlər üçün istifadə etməmək və ya üçüncü tərəflərə verməmək;
  • Vəzifələrin icrası zamanı Assosiasiyanın və üzvlərinin adına xələl gətirə biləcək, habelə nüfuzunu aşağı sala biləcək hərəkətlərə yol verməmək;
  • Birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və ya tabeliyində olan şəxslərə münasibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli olmaq;
  • Vəzifəsini yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən qərəzsiz olmaq və bu zaman irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, yaşına, sosial mənşəyinə, əmlak vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətinə görə hər hansı şəxsin və ya subyektin üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına yol verməmək;
  • Maraqların toqquşmasının qarşısını almaq.

© Bütün hüquqlar qorunur 2022 - 2024