Təhsil sahəsində ölkəmiz və Avropa İttifaqı arasında mümkün təcrübə mübadiləsi müzakirə edilmişdir.