Bizim kibercinayətlərlə apardığımız mübarizə ancaq onların törədilmə səviyyəsinə uyğun texnologiyaya sahib olduqda effektiv sayıla bilər