Təhsil, maarifləndirmə və insan resursları

Komitənin məqsədi

Kibertəhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi və informasiya texnologiyaları sahəsində (bundan sonra - müvafiq sahə) təhsil, maarifləndirmə və kadr potensialının gücləndirilməsi üzrə həyata keçirilən fəaliyyətə dəstək vermək, təklif və layihələr hazırlamaq.

  • Fəaliyyət istiqamətləri

  • Müvafiq sahədə təhsil, maarifləndirmə və kadr potensialının gücləndirilməsi üzrə mövcud problemlərinin təhlili və təkliflərin hazırlanması;

  • Müvafiq sahə üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təkliflərin hazırlanması;

  • Müvafiq sahə üzrə ixtisasların tədris metodiki bazasının və tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklif və layihələrin hazırlanması;

  • Təhsil, maarifləndirmə və kadr potensialının gücləndirilməsi üzrə həyata keçirilən fəaliyyətə dəstək verilməsi;

  • “Kiber klublar”ın fəaliyyətinə dəstək verilməsi;

  • Müvafiq sahə üzrə ictimai dinləmələr, görüşlər və dəyirmi masaların təşkil edilməsi;

  • AKTA “Ağ sənədi”nin (“White paper”) formalaşdırılmasına müvafiq sahədə təhsil, maarifləndirmə və kadr potensialının gücləndirilməsi məsələləri üzrə töhfə verilməsi.

Komitə üzvləri

© All rights reserved 2022 - 2024