Kiber əməkdaşlıq

İxtisaslaşmış yerli və beynəlxalq kibertəhlükəsizlik təşkilatlarının əlaqələndirilməsi

Mütəxəssis hazırlığı

Milli, elmi-texniki və kadr potensialının gücləndirilməsi, təhsil müəssisələri və təqaüd proqramlarının yaradılması

Kiber hazırlıq

Kiber mühitdə ölkə reytinqinin möhkəmləndirilməsinə dəstəyin verilməsi, kibertəhlükəsizlik üzrə hazırlığın təmin olunması məqsədilə müvafiq qurumlarla qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması

Kiber məsləhətçilik

İT və kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, operativ və səmərəli məlumat mübadiləsinin təşkili

wrappixel kit
Baş tutacaqı tarix     Cyber summer school 123